Waarom hebben jullie de tijd en moeite genomen om deze website te maken?

Voor vele mensen is calculus het eerste kwartiel een ware crime. Van de simpele afgeleiden en integralen op de middelbare school hebben professoren het ineens over limieten, middelwaardestellingen en differentiaalvergelijkingen. Dit geldt ook voor Daan, student Data Science aan de TU/e en UvT. Echter doet Daan vanavond niet zijn tweede of vierde poging zoals de meeste studenten, nee dit is al de tiende keer dat hij de tentamenbankjes betreedt voor een calculus tentamen.
Het begon allemaal op 23 november 2015, toen Daan nog aan de UvA natuur- en sterrenkunde studeerde. Het vak heet daar ‘Wiskunde ‘1 maar er wordt dezelfde stof in behandeld als calculus op de TU/e. Voor dit eerste tentamen haalde Daan nog een 5.0, echter zijn de eisen op de UvA voor een voldoende een 5.5 voor het eindtentamen, en dus niet een 5.0 en gemiddeld een 5.5 zoals in Eindhoven. In de jaren is het calculus cijfer van Daan er niet beter op geworden, voor zijn negende poging haalde hij een 2, de prognose volgens een lineair model voor zijn resultaat van het tentamen van vanavond is een 2.
Desondanks kijkt Daan vol goede moed naar zijn tweede calculus tentamen lustrum. Hij heeft de afgelopen weken vele uren bijles gehad in calculus en zelfs wat huiswerk en oefententamens gemaakt. Maar ook voor na het tentamen is hij goed voorbereid, zo is er na afloop een feest in Hubble waar Daan persoonlijk een fust bier voor heeft ingekocht om zijn tiende poging te vieren.
De verwachtingen van zijn vrienden zijn verdeeld, bestuursgenoot bij Hubble Leon Willems zegt het volgende: ‘Ik heb Daan louter zien studeren de afgelopen weken, ik mis hem heel erg in de bar’. Bram, mede oprichter van heeftdaancalculusalgehaald.nl, ziet het wat somberder in: ‘De prognose op de website zegt genoeg denk ik, ik denk dat er nog wel een jaar nee op de site zal blijven staan’.
Mocht het mirakel vanavond wel gebeuren en haalt Daan calculus echt, dan is het leed voor hem toch niet helemaal voorbij. Hij heeft namelijk nog twee eerstejaarsvakken, foundations of computing en Data Science Research Methods, nog niet gehaald. De updates hierover zullen waarschijnlijk ook op deze site verschijnen.

Waarom tellen jullie de resultaten van de UvA mee?

Omdat de vak-inhoud vrijwel hetzelfde is als die op de TU/e